Песнопения праздника Святой Троицы

24 июня 2024 года

ПЕСНОПЕНИЯ ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Хор Покровского Хотькова монастыря

(слушайте по ссылке)

СТИХИРА на "Господи, воззвах"

Прииди́те лю́дие, / триипоста́сному Божеству́ поклони́мся, / Сы́ну во Отце́, со Святы́м Ду́хом, / Оте́ц бо безле́тно роди́ / Сы́на соприсносу́щна и сопресто́льна, / и Дух Святы́й бе во Отце́ с Сы́ном прославля́емь, / еди́на Си́ла, еди́но Существо́, еди́но Божество́. / Ему́же покланя́ющеся вси глаго́лем: / Святы́й Бо́же, вся соде́явый Сы́ном, соде́йством Свята́го Ду́ха, / Святы́й Кре́пкий, И́мже Отца́ позна́хом, / и Дух Святы́й прии́де в мир, / Святы́й Безсме́ртный, уте́шительный Ду́ше, / от Отца́ исходя́й, и в Сы́не почива́яй, / Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

ТРОПАРЬ

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

КОНДАК

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

ВЕЛИЧАНИЕ

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́,/ Его́же от Отца́ посла́л еси́// Боже́ственным ученико́м Твои́м.